Polski

PRZEMYSŁAW JAGODZIK

MOLECULAR BIOLOGY/BIOTECHNOLOGY

Przemysław Jagodzik
Przemysław Jagodzik
Department of Plant Physiology
Institute of Experimental Biology
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
przemyslaw@jagodzik.com

ABOUT ME

My name is Przemysław Jagodzik and as a scientific worker of BioInfoBank Institute in Poznań participate in the in the project IET (PICO-2015-16) aimed in creation of the innovative anticancer pharmaceuticals characterized by high effectivity and selectivity with accompanying minimalized side effects of the foreseen therapy. Moreover I am PhD student in Biotechnology at Adam Mickiewicz Univeristy in Poznań, Poland.

  So far I have gained the following professional skills and practical experience in the field of:
 • bacterial (Esherichia coli, Agrobacterium thumefaciens) yeast (Sacchamoryces cerevisiae) and plant transformation (Arabidopsis thaliana)
 • DNA cloning
 • site-directed mutagenesis
 • overexpression in E. coli
 • recombinant proteins extraction and purification
 • column chromatography and HPLC (SEC, HIC, Dextrin Sepharose, nickel-charged affinity resin)
 • isolation and transfection of protoplasts from A. thaliana leaf mesophyll tissue and suspension cultures for transient expression assays
 • DNA/RNA isolation
 • PCR
 • RT-PCR
 • Western Blot
 • cell culture
 • biochemical assays
 • yeast two-hybrid system (Y2H)
 • SDS-PAGE and diagonal 2D (D2D) SDS-PAGE

PUBLICATIONS AND CONFERENCE REPORTS

  2018:
 • Jagodzik P, Mituła F, Ludwików A, Jackowski G.
  Identyfikacja fizjologicznego substratu holdazowej aktywności opiekuńczej chloroplastowej proteazy AtDeg2.
  Konferencja Naukowa Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB oraz Oddziału Lubelskiego PTB "Fotosynteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych".
  Lublin, Poland, 2.07.2018.
 • Adamiec A*, Jagodzik P*, Wyka TP, Ludwików A, Mituła F, Misztal L, Luciński R, Jackowski G.
  Chloroplast protease/chaperone AtDeg2 influences cotyledons opening and reproductive development in Arabidopsis.
  Acta Soc Bot Pol. 2018;87(2):3584 https://doi.org/10.5586/asbp.3584. *These authorscontributed equally to this work.
  29.06.2018.
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G
  Chloroplastowa proteaza AtDeg2 posiada aktywność dezagregazy.
  VI Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Ekspreymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań, Poland, 15.06.2018.
 • Adamiec A, Jagodzik P, Wyka TP, Ludwików A, Mituła F, Misztal L, Luciński R, Jackowski G
  Chloroplastowe białko AtDeg2 uczestniczy w regulacji otwierania się liścieni oraz przebiegu fazy generatywnej u Arabidopsis.
  VI Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Ekspreymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań, Poland, 15.06.2018.
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G.
  The contribution of individual domains of chloroplast protein AtDeg2 to its chaperone and proteolytic activities.
  Acta Soc Bot Pol. 2018;87(1):3570. https://doi.org/10.5586/asbp.3570.
  23.02.2018.
 • 2017:
 • Jagodzik P, Mituła F, Luciński R, Misztal L, Ludwików A, Jackowski G.
  The search for native protein substrates for chaperone actvity of chloroplast protein AtDeg2.
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Communication in plants: from cell to environment"
  Białystok, Poland, 12-15.09.2017.
 • Adamiec M, Jagodzik P, Mituła F, Luciński R, Misztal L, Ludwików A, Jackowski G.
  The involvement of chloroplast protein AtDeg2 in chronological progression of ontogenesis stages in Arabidopsis thaliana.
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Communication in plants: from cell to environment"
  Białystok, Poland, 12-15.09.2017.
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G.
  Two approaches confirm that chloroplast protease AtDeg2 is able to inhibit aggregation of denatured proteins.
  IV International Conference on Research and Education
  Poznań, Poland, 6-8.04.2017.
 • 2016:
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G.
  The importance of a proteolytically active serine and PDZ domains for chaperone activity of chloroplast protease AtDeg2.
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics BIO 2016 “Expanding beyond the limits”.
  Wrocław, Poland, 13-16.09.2016.
 • Jackowski G, Jagodzik P, Luciński R, Misztal L.
  Two PDZ domains are required for the chaperone activity of chloroplast protease AtDeg2.
  The 17th International Congress on Photosynthesis Research.
  Maastricht, The Netherlands, 7-12.08.2016.
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G.
  The involvement of the active site S268 in the protease and chaperone activity of chloroplast protein AtDeg2.
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress.
  Prague, Czech Republic, 26-30.06.2016.
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G.
  Udział indywidualnych domen chloroplastowego białka AtDeg2 w jego aktywności opiekuńczej.
  57. Zjazd PTB „Botanika - tradycja i nowoczesność”.
  Lublin, Poland, 26-30.06.2016.
 • Jagodzik P, Luciński R, Misztal L, Jackowski G.
  The contribution of individual domains of chloroplast protease AtDeg2 to its chaperone activity.
  Plant Proteases: from roles in life and death to understanding regulation and action.
  Oxford, UK, 10-12.04.2016.
 • 2014:
 • Jagodzik P, Misztal L, Jackowski G.
  Obtainment of Esherichia coli strains overexpressing eight versions of Arabidopsis thaliana chloroplast protease/chaperone AtDeg2.
  7th International Conference of PhD Students of Szczecin University, Biology Panel “Biodiversity at all levels of life”.
  Szczecin, Poland, 17.10.2014.
 • Jagodzik P, Ludwików A, Jackowski G.
  Introduction of mutated version of AtDEG2 gene into destination vector for studies on functional significance of AtDeg2 chloroplast protease/chaperone.
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO 2014.
  Warszawa, Poland, 9-12.09.2014.
 • Jagodzik P, Adamiec M, Jackowski G.
  AtDeg2 - a chloroplast protein with dual protease/chaperone activity.
  Acta Soc Bot Pol 83(3):169–174. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2014.018.
  9.07.2014.
 • Jagodzik P., Ludwików A., Misztal L., Jackowski G.
  Uzyskanie sześciu wariantów genu kodującego chloroplastową proteazę AtDeg2 i ich wklonowanie do wektora wejściowego.
  3th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University.
  Poznań, Poland, 10-12.04.2014.
 • 2011:
 • Ludwików A, Kubiak P, Szabat M, Górska A, Jagodzik P, Ziółkowski P, Cieśla A, Czaczyk K, Sadowski J.
  Signal transduction by protein degradation – a new function of protein phosphatases 2C clade A in Arabidopsis.
  FEBS Workshop, Plant Organellar Signaling, From Algae to Higher Plants.
  Primosten, Croatia, 31.08-3.09.2011.
 • Ludwików A, Piechalak A, Małecka A, Szabat M, Jagodzik P, Górska A, Ziółkowski P, Sadowski J.
  Protein phosphatases: signalling hubs integrating plant stress response
  2th Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University.
  Poznań, Poland, 5-7.04.2011.