English

PRZEMYSŁAW JAGODZIK

BIOLOGIA MOLEKULARNA/BIOTECHNOLOGIA

Przemysław Jagodzik
Przemysław Jagodzik
Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przemyslaw@jagodzik.com

DYDAKTYKA

W ramach studiów doktoranckich przeprowadzałem staż zawodowy w formie samodzielnego prowadzenia zajęć laboratoryjnych ze studentami. Pomimo niewielkiego doświadczenia dydaktycznego otrzymałem pozytywną opinię studentów. Poniżej wyniki ankiety oceny jakości kształcenia na Wydziale Biologii UAM z pierwszych samodzielnie przeprowadzonych zajęć "Budowa i fizjologia Roślin".

Wyniki ankiety oceny jakości kształcenia na Wydziale Biologii UAM 2014/2015