English

PRZEMYSŁAW JAGODZIK

BIOLOGIA MOLEKULARNA/BIOTECHNOLOGIA

Przemysław Jagodzik
Przemysław Jagodzik
Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przemyslaw@jagodzik.com

O MNIE

Nazywam się Przemysław Jagodzik i obecnie jestem doktorantem biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystą KNOW. Pracę doktorską realizuję pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Jackowskiego.

  W ramach prowadzonych badań naukowych nabyłem następujące umiejętności oraz doświadczenie zawodowe w zakresie:
 • izolacji DNA/RNA,
 • techniki PCR i RT-PCR,
 • techniki Western Blot,
 • hodowli i transformacji genetycznej bakterii Esherichia coli, Agrobacterium thumefaciens, drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz roślin Arabidopsis thaliana,
 • izolacji i transfekcji protoplastów z komórek mezofilu liścia A. thaliana,
 • klonowania DNA (z użyciem systemu Gateway),
 • mutagenezy ukierunkowanej,
 • nadekspresji w komórkach E. coli,
 • ekstrakcji i oczyszczania białek rekombinowanych z hodowli komórek bakteryjnych E. coli,
 • analizy biochemiczne
 • analizy oddziaływań typu bialko-białko z użyciem drożdżowego systemu dwuhybrydowego (Y2H),
 • ektroforezy białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących (SDS-PAGE),
 • diagonalnej ektroforezy białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących (D2D SDS-PAGE).

W ramach swojej pracy doktorskiej realizuję projekt zmierzający do znacznego rozszerzenia wiedzy o funkcjach fizjologicznych AtDeg2 - białka o podwójnej aktywności: proteazy i białka opiekuńczego. Jak dotąd w ramach projektu została opublikowana praca przeglądowa pt. "AtDeg2 – a chloroplast protein with dual protease/chaperone activity", a w ostatnim czasie zostały opublikowane pierwsze wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu w pracy pt. "The contribution of individual domains of chloroplast protein AtDeg2 to its chaperone and proteolytic activities"

Ponadto we wrześniu 2015 roku uzyskałem grant Dziekana Wydziału Biologii UAM na realizację projektu pt. "Określenie efektu mutacji punktowej S268A (zamiana seryny na alaninę w pozycji 268) na aktywność proteazową i opiekuńczą chloroplastowego białka AtDeg2", którego wyniki zaprezentowałem w formie plakatu w czerwcu 2016 r. na konferencji w Pradze.

WYKAZ PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

  2018:
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The contribution of individual domains of chloroplast protein AtDeg2 to its chaperone and proteolytic activities.
  Acta Soc Bot Pol. 2018;87(1):3570. https://doi.org/10.5586/asbp.3570.
  23 lutego 2018.
 • 2017:
 • Jagodzik P., Mituła F., Luciński R., Misztal L., Ludwików A., Jackowski G.
  The search for native protein substrates for chaperone actvity of chloroplast protein AtDeg2.
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Communication in plants: from cell to environment"
  Białystok, Polska, 12-15 września 2017.
 • Adamiec M., Jagodzik P., Mituła F., Luciński R., Misztal L., Ludwików A., Jackowski G.
  The involvement of chloroplast protein AtDeg2 in chronological progression of ontogenesis stages in Arabidopsis thaliana.
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Communication in plants: from cell to environment"
  Białystok, Polska, 12-15 września 2017.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  Two approaches confirm that chloroplast protease AtDeg2 is able to inhibit aggregation of denatured proteins.
  IV International Conference on Research and Education
  Poznań, Polska, 6-8 kwietnia 2017.
 • 2016:
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The importance of a proteolytically active serine and PDZ domains for chaperone activity of chloroplast protease AtDeg2.
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics BIO 2016 “Expanding beyond the limits”.
  Wrocław, Polska, 13-16 września 2016.
 • Jackowski G., Jagodzik P., Luciński R., Misztal L.
  Two PDZ domains are required for the chaperone activity of chloroplast protease AtDeg2.
  Abstracts of the 17th International Congress on Photosynthesis Research.
  Maastricht, Holandia, 7-12 sierpnia 2016.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The involvement of the active site S268 in the protease and chaperone activity of chloroplast protein AtDeg2.
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress.
  Praga, Czechy, 26-30 czerwca 2016.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  Udział indywidualnych domen chloroplastowego białka AtDeg2 w jego aktywności opiekuńczej.
  57. Zjazd PTB „Botanika - tradycja i nowoczesność”.
  Lublin, Polska, 26-30 czerwca 2016.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The contribution of individual domains of chloroplast protease AtDeg2 to its chaperone activity.
  Plant Proteases: from roles in life and death to understanding regulation and action.
  Oxford, Wielka Brytania, 10-12 kwietnia 2016.
 • 2014:
 • Jagodzik P., Misztal L., Jackowski G.
  Obtainment of Esherichia coli strains overexpressing eight versions of Arabidopsis thaliana chloroplast protease/chaperone AtDeg2.
  7th International Conference of PhD Students of Szczecin University, Biology Panel “Biodiversity at all levels of life”.
  Szczecin, Polska, 17 października 2014.
 • Jagodzik P., Ludwików A., Jackowski G.
  Introduction of mutated version of AtDEG2 gene into destination vector for studies on functional significance of AtDeg2 chloroplast protease/chaperone.
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO 2014.
  Warszawa, Polska, 9-12 września 2014.
 • Jagodzik P., Adamiec M., Jackowski G.
  AtDeg2 - a chloroplast protein with dual protease/chaperone activity.
  Acta Soc Bot Pol 83(3):169–174. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2014.018.
  9 lipca 2014.
 • Jagodzik P., Ludwików A., Misztal L., Jackowski G.
  Uzyskanie sześciu wariantów genu kodującego chloroplastową proteazę AtDeg2 i ich wklonowanie do wektora wejściowego.
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza
  Poznań, Polska, 10-12 kwietnia 2014.
 • 2011:
 • Ludwików A., Kubiak P., Szabat M., Górska A., Jagodzik P., Ziółkowski P., Cieśla A., Czaczyk K., Sadowski J.
  Signal transduction by protein degradation – a new function of protein phosphatases 2C clade A in Arabidopsis.
  FEBS Workshop, Plant Organellar Signaling, From Algae to Higher Plants.
  Primosten, Chorwacja, 31 sierpnia – 3 września 2011.
 • Ludwików A., Piechalak A., Małecka A., Szabat M., Jagodzik P., Górska A., Ziółkowski P., Sadowski J.
  Protein phosphatases: signalling hubs integrating plant stress response
  II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza
  Poznań, Polska, 5-7 kwietnia 2011.