English

PRZEMYSŁAW JAGODZIK

BIOLOGIA MOLEKULARNA/BIOTECHNOLOGIA

Przemysław Jagodzik
Przemysław Jagodzik
Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przemyslaw@jagodzik.com

O MNIE

Nazywam się Przemysław Jagodzik i aktualnie w ramach pracy w Instytucie BioInfoBank Sp. z o.o. w Poznaniu uczestniczę w realizacji projektu IET (PICO-2015-16) zmierzającego do uzyskania innowacyjnych farmaceutyków przeciwnowotworowych charakteryzujących się wysoką efektywnością i selektywnością, minimalizując w ten sposób efekty uboczne leczenia. Jestem także w trakcie pisania pracy doktorskiej w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Jackowskiego.

  W ramach realizowanych badań nabyłem następujące umiejętności oraz doświadczenie zawodowe w zakresie:
 • hodowli i transformacji genetycznej bakterii Esherichia coli i Agrobacterium thumefaciens, drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz roślin Arabidopsis thaliana,
 • klonowania DNA (z użyciem systemu Gateway),
 • mutagenezy ukierunkowanej,
 • nadekspresji białek rekombinowanych w komórkach bakteryjnych,
 • ekstrakcji i oczyszczania białek rekombinowanych z hodowli komórek bakteryjnych E. coli,
 • wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i chromatografii kolumnowej klasycznej (na złożach niklowych, SEC, HIC i Dextrin Sepharose),
 • izolacji i transfekcji protoplastów z komórek mezofilu liścia A. thaliana,
 • izolacji DNA/RNA,
 • techniki PCR i RT-PCR,
 • techniki Western Blot,
 • prowadzenia hodowli komórkowych,
 • analiz biochemicznych,
 • analizy oddziaływań typu bialko-białko z użyciem drożdżowego systemu dwuhybrydowego (Y2H),
 • ektroforezy białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących (SDS-PAGE),
 • diagonalnej ektroforezy białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących (D2D SDS-PAGE).

W ramach swojej pracy doktorskiej uczestniczyłem w realizacji projektu zmierzającego do znacznego rozszerzenia wiedzy o funkcjach fizjologicznych AtDeg2 - białka o podwójnej aktywności: proteazy i białka opiekuńczego. Jak dotąd w ramach projektu została opublikowana praca przeglądowa pt. "AtDeg2 – a chloroplast protein with dual protease/chaperone activity", a w ostatnim czasie zostały opublikowane wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu w pracy pt. "The contribution of individual domains of chloroplast protein AtDeg2 to its chaperone and proteolytic activities" oraz "Chloroplast protease/chaperone AtDeg2 influences cotyledons opening and reproductive development in Arabidopsis".

We wrześniu 2015 roku uzyskałem grant Dziekana Wydziału Biologii UAM na realizację projektu pt. "Określenie efektu mutacji punktowej S268A (zamiana seryny na alaninę w pozycji 268) na aktywność proteazową i opiekuńczą chloroplastowego białka AtDeg2", którego wyniki zaprezentowałem w formie plakatu w czerwcu 2016 r. na konferencji w Pradze.

WYKAZ PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

  2018:
 • Jagodzik P., Mituła F., Ludwików A., Jackowski G.
  Identyfikacja fizjologicznego substratu holdazowej aktywności opiekuńczej chloroplastowej proteazy AtDeg2.
  Konferencja Naukowa Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB oraz Oddziału Lubelskiego PTB "Fotosynteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych".
  Lublin, Polska, 2 lipca 2018, wystąpienie ustne
 • Adamiec A.*, Jagodzik P.*, Wyka T. P., Ludwików A., Mituła F., Misztal L., Luciński R., Jackowski G.
  Chloroplast protease/chaperone AtDeg2 influences cotyledons opening and reproductive development in Arabidopsis.
  Acta Soc Bot Pol. 2018;87(2):3584 https://doi.org/10.5586/asbp.3584. *Obaj autorzy w równym stopniu przyczynili się do powstania pracy.
  29 czerwca 2018.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  Chloroplastowa proteaza AtDeg2 posiada aktywność dezagregazy.
  VI Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Ekspreymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań, Polska, 15 czerwca 2018.
 • Adamiec A., Jagodzik P., Wyka T. P., Ludwików A., Mituła F., Misztal L., Luciński R., Jackowski G.
  Chloroplastowe białko AtDeg2 uczestniczy w regulacji otwierania się liścieni oraz przebiegu fazy generatywnej u Arabidopsis.
  VI Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Ekspreymentalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań, Polska, 15 czerwca 2018.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The contribution of individual domains of chloroplast protein AtDeg2 to its chaperone and proteolytic activities.
  Acta Soc Bot Pol. 2018;87(1):3570. https://doi.org/10.5586/asbp.3570.
  23 lutego 2018.
 • 2017:
 • Jagodzik P., Mituła F., Luciński R., Misztal L., Ludwików A., Jackowski G.
  The search for native protein substrates for chaperone actvity of chloroplast protein AtDeg2.
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Communication in plants: from cell to environment"
  Białystok, Polska, 12-15 września 2017.
 • Adamiec M., Jagodzik P., Mituła F., Luciński R., Misztal L., Ludwików A., Jackowski G.
  The involvement of chloroplast protein AtDeg2 in chronological progression of ontogenesis stages in Arabidopsis thaliana.
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology "Communication in plants: from cell to environment"
  Białystok, Polska, 12-15 września 2017.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  Two approaches confirm that chloroplast protease AtDeg2 is able to inhibit aggregation of denatured proteins.
  IV International Conference on Research and Education
  Poznań, Polska, 6-8 kwietnia 2017.
 • 2016:
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The importance of a proteolytically active serine and PDZ domains for chaperone activity of chloroplast protease AtDeg2.
  2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics BIO 2016 “Expanding beyond the limits”.
  Wrocław, Polska, 13-16 września 2016.
 • Jackowski G., Jagodzik P., Luciński R., Misztal L.
  Two PDZ domains are required for the chaperone activity of chloroplast protease AtDeg2.
  Abstracts of the 17th International Congress on Photosynthesis Research.
  Maastricht, Holandia, 7-12 sierpnia 2016.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The involvement of the active site S268 in the protease and chaperone activity of chloroplast protein AtDeg2.
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress.
  Praga, Czechy, 26-30 czerwca 2016.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  Udział indywidualnych domen chloroplastowego białka AtDeg2 w jego aktywności opiekuńczej.
  57. Zjazd PTB „Botanika - tradycja i nowoczesność”.
  Lublin, Polska, 26-30 czerwca 2016.
 • Jagodzik P., Luciński R., Misztal L., Jackowski G.
  The contribution of individual domains of chloroplast protease AtDeg2 to its chaperone activity.
  Plant Proteases: from roles in life and death to understanding regulation and action.
  Oxford, Wielka Brytania, 10-12 kwietnia 2016.
 • 2014:
 • Jagodzik P., Misztal L., Jackowski G.
  Obtainment of Esherichia coli strains overexpressing eight versions of Arabidopsis thaliana chloroplast protease/chaperone AtDeg2.
  7th International Conference of PhD Students of Szczecin University, Biology Panel “Biodiversity at all levels of life”.
  Szczecin, Polska, 17 października 2014.
 • Jagodzik P., Ludwików A., Jackowski G.
  Introduction of mutated version of AtDEG2 gene into destination vector for studies on functional significance of AtDeg2 chloroplast protease/chaperone.
  1st Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO 2014.
  Warszawa, Polska, 9-12 września 2014.
 • Jagodzik P., Adamiec M., Jackowski G.
  AtDeg2 - a chloroplast protein with dual protease/chaperone activity.
  Acta Soc Bot Pol 83(3):169–174. http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2014.018.
  9 lipca 2014.
 • Jagodzik P., Ludwików A., Misztal L., Jackowski G.
  Uzyskanie sześciu wariantów genu kodującego chloroplastową proteazę AtDeg2 i ich wklonowanie do wektora wejściowego.
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza
  Poznań, Polska, 10-12 kwietnia 2014.
 • 2011:
 • Ludwików A., Kubiak P., Szabat M., Górska A., Jagodzik P., Ziółkowski P., Cieśla A., Czaczyk K., Sadowski J.
  Signal transduction by protein degradation – a new function of protein phosphatases 2C clade A in Arabidopsis.
  FEBS Workshop, Plant Organellar Signaling, From Algae to Higher Plants.
  Primosten, Chorwacja, 31 sierpnia – 3 września 2011.
 • Ludwików A., Piechalak A., Małecka A., Szabat M., Jagodzik P., Górska A., Ziółkowski P., Sadowski J.
  Protein phosphatases: signalling hubs integrating plant stress response
  II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersystetu im. Adama Mickiewicza
  Poznań, Polska, 5-7 kwietnia 2011.